Menu

Openhartig wereldwijd - openhearted worldwide

  • € 13,99


Ontdek jullie culturen en elkaar!

Met veel verschillende mensen delen wij de aarde. Maar hoe goed kennen wij elkaar nou eigenlijk echt? Openhartig Wereldwijd, vergroot je je kijk op culturen en daarmee ook je kijk op elkaar.

Deze editie met meer dan 100 vragen in 2 talen (Nederlands en Engels), geeft jou en je medespelers nieuwe inzichten en perspectieven, begrip, grenzeloze openhartige gesprekken en bovenal veel plezier! Het biedt de kans elkaars culturele achtergrond en elkaar (nog) beter te leren kennen en te begrijpen. Om de beurt trekken jullie een kaart met een vraag of een opdracht zoals:
- Hoe ervaar je het land waar je nu bent en waar voel jij je echt thuis?
- Is er sprake van vrijheid van meningsuiting in jouw land? Hoe ervaar jij dit?
- Waar liggen jouw roots? En wat daarvan draag jij nog altijd bij je?
- Wat vind jij typische muziek uit jouw cultuur? Laat jouw medespelers hier iets van horen!

Speel Openhartig Wereldwijd en laat je verrassen en inspireren door jullie verschillende culturele achtergronden. Kennis over elkaars culturen zorgt er ook voor dat jullie elkaar beter begrijpen.

Dit spel is uitstekend geschikt als kennismakingsspel voor mensen met andere nationaliteiten of culturen, om mee te nemen op reis of om je buitenlandse collega's of studiegenoten (nog) beter te leren kennen. Daarnaast blijft het ook verrassend leuk om dit spel te spelen met mensen uit je eigen cultuur. Iedereen beleeft een cultuur immers ook op een eigen manier, afhankelijk van bijvoorbeeld achtergrond of persoonlijke ervaringen.

English:
Explore each other's culture and values!

We share the earth with lots of different people. But how well do we know each other? Openhearted Worldwide expands your views on culture and, simultaneously, your views about each other.

This edition - with more than 100 questions in two languages (Dutch and English) - gives you and the other players new insights and perspectives, understanding, borderless openhearted discussions, and above all, lots of fun! It offers you the chance to get to know each other and better understand each other’s cultural background. In turns, you take a card with a question or an activity such as:
- How do you feel about the country where you are now, and where do you really feel at home?
- Is there freedom of speech in your country? How does it feel to you?
- Where are your roots? What is something from your roots which you always carried with you?
- What do you think about the music which is typical in your culture? Let the group hear some of it!

Play Openhearted Worldwide and be surprised and inspired by your different cultural backgrounds. Knowledge about each other cultures ensures that you can also understand each other better.
This game is great to use as an ice breaker for people with different nationalities or cultures, to take along on a trip, or to get to know foreign colleagues or classmates better. Additionally, it's also surprisingly fun to play this game with people from your own culture. Everyone experiences culture in his or her own way depending on (for example) his or her background or personal experiences.

This game is designed for two or more players and can be played anywhere with anyone.